FUJI PRO Xanh đen
           
FUJI PRO Đỏ đen
           
Utah 850 HD
           
Utad 750 HD
           
ASO PLUS Xanh vàng
           
FUJI Xanh vàng
           
FUJI đỏ đen
     
Emperor Vàng ghi - đen
           
Emperor trắng đen
           
Trojan 500 Đỏ đen
           
Emperor M2000 Xanh đen
           
Emperor M2000 Xám đỏ
           
TROJAN 500 Xanh đen