ASO Xanh vàng
           
FUJI Xanh vàng
           
ASO Xanh trắng
     
Emperor Vàng ghi - đen
           
Emperor trắng đen
           
Trojan 500 Đỏ đen
           
Emperor M2000 Xanh đen
           
Emperor M2000 Xám đỏ
           
TROJAN 500 Xanh đen